Nyheter

 

Rättelse: Link Prop Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

I årsredovisningen som Link Prop Investments offentliggjorde tidigare idag saknades revisionsberättelsen. Den fullständiga årsredovisningen - inklusive revisionsberättelsen - bifogas detta pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ inom kort.

Vid rubriken väsentliga händelser under räkenskapsåret angavs även ett av avstämningsdatumen för den beslutade utdelningen felaktigt. Korrekt datum är den 11 januari 2021 istället för 11 november 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.