Bolagsstyrning

Ledning

Vd för bolaget är Fredrik Österberg. Wilfast ansvarar för ekonomisk förvaltning. Fastighetschef är Carl Johan Thorell som ansvarar för fastighetsförvaltningen.

Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman.