Om oss

Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping.

Fastigheten är belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings universitet och drygt fem kilometer sydväst om centrala Linköping.

Fastigheten

Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt via ett dotterbolag äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Idédebatten 3 i Linköping.

Fastigheten är strategiskt belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings Universitet och fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Totalt omfattar fastigheten, som består av flera byggnadskroppar, cirka 25 000 kvm uthyrningsbar yta som i huvudsak utgörs av kontorslokaler. Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Ericsson representerar 25 procent av hyresintäkterna och Veoneer Sweden AB representerar 56 procent av hyresintäkterna. Ett bolag kopplat till säljaren av fastigheten förhyr en yta med syfte att ersätta detta hyresavtal med nya externa hyresgäster. Denna förhyrning utgör 7 (8) procent av hyresintäkterna och avtalet löper till 2025. Övriga hyresgäster är Flextronics och Elits Global Group.

Organisation

Bolagets organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Dessa personer utgörs av bolagets vd, Mattias Rickardsson, bolagets fastighetschef, Carl Johan Thorell, samt bolagets och fastighetens ekonomiska förvaltare, Wilfast (Mattias Wilson och Stina Wilson med kollegor).

Förvaltare

Fastighetschef är Carl Johan Thorell som ansvarar för fastighetsförvaltningen. Han har över 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Wilfast ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.

Wilfast grundades 1992 och är en väletablerad fastighetsförvaltare och investeringspartner på den svenska fastighetsmarknaden och bolaget har sju anställda. Wilfast agerar som asset manager och investment partner.