Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.

Fredrik Österberg Styrelseordförande

Tillträde: 2021
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Styrelseordförande Link Prop Investment AB (publ)
Arbetslivserfarenhet: Rådgivare vid fusioner och förvärv, HSBC 1999 - 2005, medgrundare Lackarebäck Fastigheter 2005 - 2013, och Slottsviken Fastighetsaktiebolag från 2013
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, juris kandidatexamen från Stockholms Universitet 

Antal aktier i bolaget: 250 236 via bolag
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Andreas Lindenhierta Styrelseledamot

Tillträde: 2023
Huvudsaklig sysselsättning: CFO M2 Asset Management
Arbetslivserfarenhet: CFO Byggvesta 2021-2022, CFO Byggmästare Anders J Ahlström Holding 2016-2021, Ekonomichef Solhagagruppen 2011-2016.
Utbildning: Master i Commercial & Tax Law från Jönköping International Business School
Antal aktier: 0
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Pontus Kågerman Styrelseledamot

Tillträde: 2015
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning:  Delägare advokatfirman Glimstedt, styrelseordförande i Solnaberg Property AB och Klockarbäcken Property Investment AB. Pontus är även styreledamot i Link Prop Investment AB och Torslanda Property Investment AB samt ordförande för ett antal mindre bolag.
Arbetslivserfarenhet: Delägare, Glimstedt, 2008 Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987-2001, Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.
Utbildning: Jur kand (Stockholms universitet, 1978), Yale Law School, 1978, Fil.kand., Stockholms Universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970.

Antal aktier i Bolaget: 0 aktier.
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

David Bergendahl Styrelseledamot

Tillträde: 2015
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare och vd Hammarplast AB, styrelseledamot i Link Prop Investment AB.
Arbetslivserfarenhet: Delägare och vd Hammarplast AB 1994-. Delägare och vd Pergamon International AB 1988-1994.

Antal aktier i Bolaget: 55 000 aktier (både privat, via bolag och närstående).
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

Jakob Österberg Styrelseledamot

Tillträde: 2020
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: VD och styrelseledamot, Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Arbetslivserfarenhet: VD Lackarebäck Fastigheter AB 2005 - 2013, VD Slottsviken Fastighetsaktiebolag från 2013
Andra väsentliga uppdrag: Delägare och styrelseledamot, Lackarebäck Holding AB, diverse styrelseuppdrag i bolag inom Lackarebäcksfären
Utbildning: Ekonomi och juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Antal aktier i Bolaget: 250 236 (privat och via bolag).
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ebba Sjögren Styrelseledamot

Tillträde: 2021
Huvudsaklig sysselsättning:
 Forskare och lärare vid Institutionen för redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm
Arbetslivserfarenhet: Strategikonsult, Monitor Company (1999, Stockholm), Analytiker, antfactory (2000-2001, London), Doktorand, Handelshögskolan i Stockholm (2001-2006), Post-doc (Wallanderstipendiat), Handelshögskolan i Stockholm (2007-2009), Assistant professor (2009-2015) och Associate professor (2015-), Handelshögskolan i Stockholm 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (2001), Ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm (2006)

Antal aktier i bolaget: 114 genom närstående
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare.

David Johansson Revisor

MAZAR SET Revisionsbyrå AB med David Johansson som
huvudansvarig revisor