Kalendarium

2023-04-11
Avstämningsdag utdelning
2023-02-23
Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09
Avstämningsdag utdelning
2022-10-10
Avstämningsdag utdelning
2022-08-25
Halvårsrapport 2022
2022-07-11
Avstämningsdag utdelning
2022-04-21
Årsstämma 2022
2022-04-11
Avstämningsdag utdelning
2022-03-18
Årsredovisning 2021

Publiceras under vecka 11. 

2022-02-24
Bokslutskommuniké 2021