Aktien

Link Prop Investment handlas sedan den 2 juli 2015 på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 1 470 000 SEK fördelat på 1 470 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2023.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster i %
M2 Asset Management AB 340 324 23,20
Klippörn AB 250 000 17,00
Futur Pension 127 635 8,7
Lars Zettergren 35 000 2,40
Bengt Magnusson 34 000 2,30
Avanza Pension 32 055 2,20
Sabis Invest AB 29 775  2,00
Nordnet Pensionsförsäkring 27 294 1,90
Lars Olofsson 25 000 1,70
Bengt Johansson 23 242 1,60
Summa 10 största 924 325 62,90
Övriga aktieägare 545 675 37,1
Totalt 1 470 000 100

 

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: LINKAB
ISIN-kod: SE0006993804


Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00
Email: info@wildeco.se

Wildeco Logo


Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm