Nyheter

 

Link Prop Investment tecknar nytt stort hyresavtal

Link Prop Investment har tecknat ett hyresavtal om 13 670 kvm i fastigheten Idédebatten 3 Linköping. Uthyrningen innebär att hyresvärdet stiger med totalt 2,6 mkr fram till år 2023.

Det nya avtalet inkluderar dels överlåtelse av ett befintligt hyresavtal om 10 150 kvm samt ytterligare 3 520 kvm i tillkommande ytor. Den nya hyresgästen är en global ledare inom design, utveckling, försäljning och tillverkning av fordonssäkerhetselektronik och är noterad på bland annat Nasdaq Stockholm. Hyresavtalet löper från augusti 2018 till 2023-12-31. Det ursprungliga avtalet, som nu överlåtits till den nya hyresgästen, löpte till 2020-12-31.

Under hösten investeras 8 mkr i ombyggnation av de tillkommande ytorna. Investeringen finansieras med befintlig likviditet. Hyresvärdet ökar med 1,2 mkr den 1 december 2018 i samband med att ombyggnationen färdigställs. Därefter ökar hyresvärdet successivt från 2021 med ytterligare 1,4 mkr, till en ökning om totalt 2,6 mkr, fram till 2023-12-31. Totala hyresvärdet exklusive tillägg för det nya hyresavtalet uppgår därefter till 16 mkr av totalt 29 mkr för hela fastigheten.

"Det känns mycket tillfredsställande att vi kunnat tillgodose en kunds behov av större ytor genom att överlåta och förlänga ett befintligt avtal med tre år samtidigt som vi uppnår ett högre hyresvärde", säger Mattias Rickardsson, vd för Link Prop Investment.

De tillkommande ytorna har bland annat möjliggjorts genom att hyresgästen Ericsson i förtid frånträder 2 824 kvm tomställda lokaler med en ursprunglig option om frånträde 2022-09-30. Uthyrningsgraden är oförändrad 100 procent.

Linköping den 28 augusti 2018

Link Prop Investment (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Rickardsson, vd, telefon: +46 70 2286028, e-mail: mattias.rickardsson@lidankonsult.se alternativt se bolagets webbsida: www.linkpropinvestment.se

Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping. Fastigheten är belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings universitet och drygt fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Link Prop Investment AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Wildeco.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg, tid som ovan.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.