Nyheter

Link Prop Investment (publ) tecknar nya hyresavtal

Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.

De nya avtalen som löper till 2025-09-30 ersätter det befintliga avtalet med Veoneer Sweden AB som skulle löpt ut 2023-12-31. Hyra och andra kommersiella villkor i de båda hyresavtalen är samma som i nuvarande hyresavtal med Veoneer Sweden AB vilket innebär att intäkterna för Link Prop Investment är oförändrade. Bakgrunden till de nya hyresavtalen är uppdelningen av Veoneer Sweden AB:s verksamhet i två delar, Arriver Software AB och Veoneer Sweden AB, med olika inriktning och olika ägare.

Det nya hyresavtalet med Veoneer Sweden AB uppgår till en total yta om 5 145 kvm med en hyra på 6,1 miljoner kronor per år, en indexuppräkning från 1 januari 2023 och utgående tillägg för el, värme, kyla och fastighetsskatt. Hyresavtalet sträcker sig fram till 2025-09-30 med en för Veoneer Sweden AB möjlig avflyttningsoption per 2023-12-31. Uppsägningstid är 9 månader för hyresavtalet och avflyttningsoptionen.

Hyresavtalet med Arriver Software AB uppgår till en total yta om 8 525 kvm med en hyra på 10,8 miljoner kronor per år, en indexuppräkning från 1 januari 2023 och utgående tillägg för el, värme, kyla och fastighetsskatt. Hyresavtalet sträcker sig fram till 2025-09-30 med en för Arriver Software AB möjlig avflyttningsoption per 2023-12-31. Uppsägningstid är 9 månader för hyresavtalet och avflyttningsoptionen.

Link Props VD Mattias Rickardsson kommenterar:

"Det är mycket glädjande att vi kan följa våra hyresgästers utveckling och fortsätta våra affärsrelationer med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB. Det är attraktiva hyresgäster och vi ser fram emot deras fortsatta utveckling som företag".

"Med låg belåning, inga vakanser och en bra mix av stabila hyresgäster står Link Prop starkt i en orolig tid", avslutar Mattias Rickardsson.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se
alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

 

2023-05-24
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2023-04-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 14:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2023-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

2023-03-27
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har fått en uppsägning för avflytt per 2023-12-31 av Veoneer Sweden AB.

2022-10-05

Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.

2022-08-25
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 18 278 835 kr (16 365 903) 
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 kr (5 150 000)
  • Driftsöverskottet uppgick till 12 755 252 kr (16 951 595)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 814 460 kr (14 121 505)
  • Förvaltningsresultatet per aktie uppgick till 6,67 kr (9,60)
  • Periodens resultat uppgick till 4 907 659 kr (8 335 368)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,33 kr (5,67)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 230,33 kr (217,10) 
2022-04-21
Regulatorisk

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

2022-03-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 13:00 på World Trade Center, Mässans gata 10, 412 51 Göteborg.

2022-03-18
Regulatorisk

Link Prop Investments årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.linkpropinvestment.se/ och bifogas detta pressmeddelande.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.