Nyheter

 

Link Prop Investment (publ) tecknar nya hyresavtal

Link Prop Investment AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB.

De nya avtalen som löper till 2025-09-30 ersätter det befintliga avtalet med Veoneer Sweden AB som skulle löpt ut 2023-12-31. Hyra och andra kommersiella villkor i de båda hyresavtalen är samma som i nuvarande hyresavtal med Veoneer Sweden AB vilket innebär att intäkterna för Link Prop Investment är oförändrade. Bakgrunden till de nya hyresavtalen är uppdelningen av Veoneer Sweden AB:s verksamhet i två delar, Arriver Software AB och Veoneer Sweden AB, med olika inriktning och olika ägare.

Det nya hyresavtalet med Veoneer Sweden AB uppgår till en total yta om 5 145 kvm med en hyra på 6,1 miljoner kronor per år, en indexuppräkning från 1 januari 2023 och utgående tillägg för el, värme, kyla och fastighetsskatt. Hyresavtalet sträcker sig fram till 2025-09-30 med en för Veoneer Sweden AB möjlig avflyttningsoption per 2023-12-31. Uppsägningstid är 9 månader för hyresavtalet och avflyttningsoptionen.

Hyresavtalet med Arriver Software AB uppgår till en total yta om 8 525 kvm med en hyra på 10,8 miljoner kronor per år, en indexuppräkning från 1 januari 2023 och utgående tillägg för el, värme, kyla och fastighetsskatt. Hyresavtalet sträcker sig fram till 2025-09-30 med en för Arriver Software AB möjlig avflyttningsoption per 2023-12-31. Uppsägningstid är 9 månader för hyresavtalet och avflyttningsoptionen.

Link Props VD Mattias Rickardsson kommenterar:

"Det är mycket glädjande att vi kan följa våra hyresgästers utveckling och fortsätta våra affärsrelationer med Veoneer Sweden AB och Arriver Software AB. Det är attraktiva hyresgäster och vi ser fram emot deras fortsatta utveckling som företag".

"Med låg belåning, inga vakanser och en bra mix av stabila hyresgäster står Link Prop starkt i en orolig tid", avslutar Mattias Rickardsson.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mattias Rickardsson, vd
Telefon: 070-228 60 28
E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se
alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.