Nyheter

 

Link Prop Investment Halvårsrapport 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 15 190 515 kr (14 299 901)
  • Driftsöverskottet uppgick till 11 533 918 kr (10 979 679)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 9 037 618 kr (8 461 862)
  • Periodens resultat uppgick till 4 524 076 kr (4 522 990)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,08 kr (3,08)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Med avstämningsdag den 15 januari och 16 april delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Med avstämningsdag den 16 juli 2018 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2018: 28 februari 2019
Årsstämma 2019: 9 maj 2019
Halvårsrapport 2019: 22 augusti 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 augusti 2018

Link Prop Investment AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, VD
Telefon: +46 70 2286028
e-mail: Mattias.Rickardsson@lidankonsult.se
alternativt se bolagets hemsida: www.linkpropertyinvestment.se.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Link Prop Investment aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.

VERKSAMHETEN

Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt via ett dotterbolag äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Idédebatten 3 i Linköping.

Fastigheten är strategiskt belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings Universitet och fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Totalt omfattar fastigheten, som består av flera byggnadskroppar, cirka 25 000 kvm uthyrningsbar yta som i huvudsak utgörs av kontorslokaler.

Fastigheten är uthyrd till 100 procent, där Ericsson och Autoliv representerar vardera 38 procent av hyresintäkterna. Ericssons avtal löper till 2026 med möjlighet till stegvis avflytt 2022 och 2024. Autolivs avtal löper till 31 december 2020.

Ett bolag kopplat till säljaren av fastigheten förhyr en yta med syfte att ersätta detta hyresavtal med nya externa hyresgäster. Denna förhyrning utgör 8 (11) procent av hyresintäkterna och avtalet löper till 2025. Övriga hyresgäster är Flextronics, Elits och utbildningsföretaget Mölk. De årliga hyresintäkterna, inklusive tillägg, uppgår till cirka 30 mkr. Koncernens primära mål är att förvalta och utveckla fastigheten tillsammans med nuvarande hyresgäster.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.