Nyheter

 

Link Prop Investment Bokslutskommuniké 2016

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 27 817 794 kr (13 881 888)
  • Driftsöverskottet uppgick till 22 643 320 kr (11 575 365)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 17 789 721 kr (1 004 429)
  • Periodens resultat uppgick till 8 826 608 kr (-2 148 279)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,00 kr (-1,46)

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JULI- 31 DECEMBER 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 13 814 200 kr (11 530 560)
  • Driftsöverskottet uppgick till 10 913 122 kr (9 350 824)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 8 481 016 kr (5 193 155)
  • Periodens resultat uppgick till 3 948 242 kr (1 645 043)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,69 kr (1,12)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Med avstämningsdag den 15 januari, 15 april, 15 juli och 17 oktober 2016 delade bolaget ut 2 kronor per aktie och tillfälle.

Koncernens fastighet ingår i koncernens resultat from maj 2015. Link Prop Investment bildades i januari 2015 och hade då brutet räkenskapsår, varför bolaget avgav årsredovisning per 30 juni 2015. På ordinarie årsstämma i september 2015 beslutades om att ändra räkenskapsperiod till kalenderår.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Med avstämningsdag den 16 januari 2017 delade bolaget ut 2 kr per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2017: 10 maj 2017
Halvårsrapport 2017: 23 augusti 2017

Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida under vecka 10.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2 mars 2017

Link Prop Investment AB (publ)

Pontus Kågerman
Styrelseordförande

David Bergendahl
Styrelseledamot

Stefan Davidson
Styrelseledamot

Caesar Åfors  
Vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Caesar Åfors, vd
Telefon: +46 70-662 48 48, e-mail: caesar@virabruk.se
alternativt se bolagets hemsida: www.linkpropinvestment.se.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Aktierna i Link Prop Investment AB handlas på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.