Nyheter

 

Link Prop Investment AB (publ) tecknar två nya hyresavtal

Link Prop Investment har tecknat två hyresavtal om totalt 4 224 kvm i fastigheten Idédebatten 3 Linköping.

Det första hyresavtalet omfattar 2 250 kvm inklusive nyproduktion av garage på 145 kvm. Ny hyresgäst är Actia Nordic AB, världsledande inom connectivity för alla typer av fordon och maskiner som behöver uppkoppling. Det andra hyresavtalet är en förlängning och utökning med 282 kvm av ett redan existerande hyresavtal med Actia EMS Sweden AB, dotterbolag till Actia Nordic AB och verksamt inom kontraktstillverkning av elektronik. Totalt hyresvärde för de båda kontrakten under kontraktsperioden uppgår till cirka 29 mkr och fastighetens uthyrningsgrad blir 98 procent.

Link Prop Investments vd Mattias Rickardsson kommenterar:

"Det är mycket glädjande att få utöka samarbetet tillsammans med en så stor och viktig hyresgäst som Actia. Avtalet är strategiskt viktigt för att även i fortsättningen säkerställa högsta möjliga avkastning till våra aktieägare."

Avtalstiden för båda hyresavtalen är 5 år med start 2022-03-01 och löper till 2027-02-28. Beräknad investering för anpassning av lokalerna uppgår till 20 miljoner kronor och kommer att finansieras via befintlig likviditet.

För att möjliggöra uthyrningen har en överenskommelse tecknats med de ursprungliga säljarna av fastigheten Idédebatten 3 Linköping, Centrum Holding och Linköping Invest, om ett förtida upphörande av ett hyresavtal kopplat till hyresgarantin. Hyresavtalet för hyresgarantin löpte ursprungligen till 2025-05-18 med en hyra uppgående till cirka 2 mkr per år. Den kvarvarande hyresbetalningen uppgick därmed till 8,2 mkr. Som ersättning för den återstående perioden i avtalet har Centrum Holding och Linköping Invest erlagt 5 mkr kontant till Link Prop Investment. Efter uppgörelsen finns det inte längre någon kvarvarande yta i fastigheten som är kopplad till hyresgarantin.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Link Prop Investments nyhetsdistributör Bequoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.