Nyheter

 

Link Prop Investment AB (publ) publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2020

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

· Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 16 885 674 kr (17 257 794)

· Driftsöverskottet uppgick till 12 821 288 kr (12 248 858)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 9 770 994 kr (9 680 477)

· Periodens resultat uppgick till 4 907 259 kr (5 073 568)

· Resultat per aktie uppgick till 3,34 kr (3,45)

· Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 178,90 kr (164,63)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Till följd av covid-19 har det makroekonomiska läget försämrats och utvecklingen framåt är osäker. Pandemin har hittills inte påverkat bolaget och under det första halvåret har samtliga hyresgäster betalat sin ordinarie hyra. Ledningen följer noga utvecklingen av coronaviruset och utvärderar löpande dess möjliga effekter på bolaget och hyresgästerna.

Bolaget delade ut 2 kr per aktie 13 januari 2020 samt 14 april 2020. På stämman den 14 maj fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 13 juli 2020, 12 oktober 2020, 11 januari 2021 samt 12 april 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Koncernen utvecklas som beräknat. Verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna inom längden för nuvarande hyreskontrakts omfattning.

Med avstämningsdag den 13 januari 2020 samt 14 april 2020 delade bolaget ut 2 kronor aktie och tillfälle.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Med avstämningsdag den 13 juli 2020 delade bolaget ut 2 kronor per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-25

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mattias Rickardsson, vd

Telefon: 070-228 60 28

E-post: mattias.rickardsson@lidankonsult.se

alternativt se bolagets hemsida: http://www.linkpropinvestment.se/


Link Prop Investment AB (publ) aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se +46 8 545 271 00.

Denna information är sådan information som Link Prop Investment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande, tid som ovan.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.