Nyheter

 

Beslut på Link Prop Investments årsstämma

Link Prop Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning
Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 30 juni 2015 och resultaträkning för räkenskapsåret 2015-01-08--2015-06-30.

Att utdelningen fastställdes till 4 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till 2 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: 15/1 2016 och 15/4 2016.

Styrelse och arvode
Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutades att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Att till revisor omvälja Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson, för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning
Att bolagsordningen ändras så att bolagets räkenskapsår omläggs från att vara brutet till kalenderår, att det förkortade räkenskapsåret vid omläggningen således blir 2015-07-01--2015-12-31. Att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordning innefattande införande av möjlighet att avhålla bolagstämma i Stockholm och Göteborg och anmälningsförfarande till bolagsstämma.

29 september 2015

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD, Link Prop Investment AB (publ),
+46 70-662 48 48,
caesar@virabruk.se

Eller gå till bolagets hemsida:
www.linkpropinvestment.se

Om Link Prop Investment
Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping. Fastigheten är belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings universitet och drygt fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North, med Wildeco som bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.