Nyheter

 

Beslut på extra stämma

På den extra bolagstämma som hölls 16 juni i Stockholm, beslutades det att entlediga Jakob Fyrberg, Jan Klippvik och Martin Malhotra från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidson till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades det att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kr per år och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kr per år.

16 juni 2015

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD, Link Prop Investment AB (publ),
+46 70-662 48 48, 
caesar@virabruk.se

Eller gå till bolagets hemsida: 
www.linkpropinvestment.se

Om Link Prop Investment
Link Prop Investment AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Linköping Idédebatten 3 i Mjärdevi Science Park i Linköping. Fastigheten är belägen i teknikföretagsområdet Mjärdevi Science Park, direkt intill Linköpings universitet och drygt fem kilometer sydväst om centrala Linköping. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North, med Wildeco som bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.