Nyheter

 

Årsredovisning och koncernredovisning 2017

Link Prop Investments årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på http://www.linkpropinvestment.com 

Handelsinformation
Kortnamn på First North: LINKAB
Certified Adviser: Wildeco
Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag
ISIN-kod: SE0006993804

Stockholm den 26 mars 2018

För ytterligare information, kontakta:
Caesar Åfors, VD
Link Prop Investment AB (publ)
Tel: 070-662 48 48

Denna information är sådan information som Link Prop Investment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.