Nyheter

2015-05-26

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 16 juni 2015, kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.