Nyheter

2016-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) 
  • Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224 541) 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 308 705 kr (-4 188 726) 
  • Periodens resultat uppgick till 4 878 366 kr (-3 793 322) 
  • Resultat per aktie uppgick till 3,32 kr (-2,58)

(Siffrorna inom parentes är ej jämförbara då fastigheten förvärvades i maj 2015)

1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.