Kalendarium

2018-03-01
Bokslutkommuniké 2017
2017-08-23
Halvårsrapport 2017
2017-05-10
Årsstämma 2017
2017-03-02
Bokslutskommuniké 2016
2016-08-23
Halvårsrapport 2016
2016-05-10
Årsstämma 2016
2016-03-11
Årsredovisning 2015
Kommer under vecka 10
2016-03-03
Bokslutskommuniké 2015
2015-09-29
Årsstämma avseende bokslut per 2015-06-30
Avser moderbolaget.
2015-08-14
Årsredovisning avseende bokslut per 2015-06-30
Avser moderbolaget.