Kalendarium

2020-10-12
Avstämningsdag utdelning
2020-08-24
Halvårsrapport 2020
2020-07-13
Avstämningsdag utdelning
2020-05-14
Årsstämma 2019
2020-04-14
Avstämningsdag utdelning
2020-04-03
Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 

2020-03-02
Bokslutskommuniké 2019
2020-01-13
Avstämningsdag utdelning
2019-10-14
Avstämningsdag utdelning
2019-08-22
Halvårsrapport 2019