Kalendarium

2022-01-10
Avstämningsdag utdelning
2021-10-11
Avstämningsdag utdelning
2021-08-24
Halvårsrapport 2021
2021-07-12
Avstämningsdag utdelning
2021-04-21
Årsstämma 2021
2021-04-12
Avstämningsdag utdelning
2021-02-25
Bokslutskommuniké
2021-01-11
Avstämningsdag utdelning
2020-10-12
Avstämningsdag utdelning
2020-08-24
Halvårsrapport 2020