Kalendarium

2016-03-03
Bokslutskommuniké 2015
2015-09-29
Årsstämma avseende bokslut per 2015-06-30
Avser moderbolaget.
2015-08-14
Årsredovisning avseende bokslut per 2015-06-30
Avser moderbolaget.
2015-07-02
Första handelsdag på First North
2015-06-16
Extra bolagsstämma
Tisdagen den 16 juni 2015, kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.