Aktien

Link Prop Investment handlas sedan den 2 juli 2015 på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 1 470 000 SEK fördelat på 1 470 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 juni 2021.

Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster i %
M2 Asset Management AB 340 324 23,20
Klippörn AB 247 836 16,90
Futur Pension 132 525 9,00
Lars Zettergren 35 000 2,40
Bengt Magnusson 34 000 2,30
Sabis Invest AB 30 000 2,00
Lars Olofsson 25 000 1,70
Bengt Johansson 23 242 1,60
Anicho Invest AB 21 000 1,40
Åke Forsler 20 800 1,40
Summa 10 största 909 727 61,90
Övriga aktieägare 560 273 38,10
Totalt 1 470 000 100

 

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel. 

Handelsinformation

Kortnamn: LINKAB
ISIN-kod: SE0006993804


Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm
Telefon: 08-545 271 00
Email: info@wildeco.se

Wildeco Logo


Likviditetsgarant

Erik Penser Bankaktiebolag AB,
Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm