Kalendarium

2019-08-22
Halvårsrapport 2019
2019-05-09
Årsstämma
2019-04-15
Utdelning avstämningsdag
2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018
2019-01-14
Utdelning avstämningsdag
2018-10-15
Utdelning avstämningsdag
2018-08-22
Halvårsrapport 2018
2018-07-16
Utdelning avstämningsdag
2018-05-09
Årsstämma 2018
2018-03-01
Bokslutkommuniké 2017
1 2 3