Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Tillträde: 2015
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare advokatfirman Glimstedt, styrelseordförande i Link Prop Investment AB, Torslanda Property Investment AB och Solnaberg Property AB. Pontus är även ordförande i Klockarbäcken Property Investment AB samt för några mindre bolag.
Arbetslivserfarenhet: Delägare, Glimstedt, 2008 Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987-2001, Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.
Utbildning: Jur kand (Stockholms universitet, 1978), Yale Law School, 1978, Fil.kand., Stockholms Universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970.

Antal aktier i Bolaget: 0 aktier.
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende.

David Bergendahl Styrelseledamot

Tillträde: 2015
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare och vd Hammarplast AB, styrelseledamot i Link Prop Investment AB och Torslanda Property Investment AB.
Arbetslivserfarenhet: Delägare och vd Hammarplast AB 1994-. Delägare och vd Pergamon International AB 1988-1994.

Antal aktier i Bolaget: 55 000 aktier (både privat, via bolag och närstående).
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende av större aktieägare.

Stefan Davidson Styrelseledamot

Tillträde: 2015
Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare och investeringsansvarig Eton Innovation AB, styrelseledamot i Link Prop Investment AB och Torslanda Property Investment AB.
Arbetslivserfarenhet: Delägare Eton Innovation 1984 - Ansvarig för finansiella investeringar 2012-. Produktansvarig tekniskt och kommersiellt 1995-2012. Produktutveckling 1979-1995
Andra väsentliga uppdrag: Diverse styrelseuppdrag inom Eton-koncernen.
Utbildning: Ingenjör, maskinteknik, Teknis Borås 1978.

Antal aktier i Bolaget: 147 000 aktier (inklusive familj och bolag).
Relation till bolaget, ledningen respektive större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, ej oberoende av större aktieägare.

David Johansson Revisor