Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Född 1948. Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare advokatfirman Glimstedt, styrelseordförande Torslanda Property Investment AB. 
Arbetslivserfarenhet: Delägare, Glimstedt, 2008 Delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, Delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987-2001, Biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.

Antal aktier i Bolaget: 0 aktier. 
Utbildning: Jur kand (Stockholms universitet, 1978), Yale Law School, 1978, Fil.kand., Stockholms Universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970. 
Representant för aktieägare: Oberoende.

David Bergendahl Styrelseledamot

Född 1962. Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare och vd Hammarplast AB, styrelseledamot Torslanda Property Investment AB. 
Arbetslivserfarenhet: Delägare och vd Hammarplast AB 1994-. Delägare och vd Pergamon International AB 1988-1994. 

Antal aktier i Bolaget (inklusive familj och bolag): 60 000 aktier. 
Representant för aktieägare: Beroende gentemot ägare (Hammarplast AB, David Bergendahl, Petra Bergendahl).

Stefan Davidson Styrelseledamot

Född 1958. Huvudsaklig nuvarande sysselsättning: Delägare och investeringsansvarig Eton Innovation AB, styrelseledamot Torslanda Property Investment AB. 
Arbetslivserfarenhet: Delägare Eton Innovation 1984 - Ansvarig för finansiella investeringar 2012-. Produktansvarig tekniskt och kommersiellt 1995-2012. Produktutveckling 1979-1995 
Andra väsentliga uppdrag: Diverse styrelseuppdrag inom Eton-koncernen. 

Antal aktier i Bolaget (inklusive familj och bolag): 147 000 aktier. 
Representant för aktieägare: Beroende gentemot ägare (Eton Innovation AB).

David Johansson Revisor