Bolagsstämmor

Årsstämma den 9 maj 2018

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma den 10 maj 2016

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Årsstämma den 29 september 2015

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 september 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Beslut på årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Extra bolagsstämma den 16 juni 2015

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 16 juni 2015, kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Beslut från extra bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma