Bolagsstämmor

Årsstämma den 10 maj 2017

Kallelse till årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma den 10 maj 2016

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Årsstämma den 29 september 2015

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 september 2015, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Beslut på årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär till årsstämma

Extra bolagsstämma den 16 juni 2015

Aktieägarna i Link Prop Investment AB (publ), org.nr 556999-7710, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 16 juni 2015, kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Beslut från extra bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma